عاشقی واقعا درد و مرض خطرناکی است!
تکنولوژی اینبار به جای اینکه راه حل ارائه دهد شمارا روز به روز مریض تر میکند و شما هی از خود میپرسید پس چرا این تکنولوژی پیشرفت نمی کند!
عشق و عاشقیتان که گل میکند همه چیز دردناک تر می شود. شما موقعی که اذیت می شوید دو برابر حد معمول درد می کشید چون بالاخره عشقتان گفته بالای چشمتان ابرو است و وقتی اذیت می کنید 4 برابر درد میکشید چون بالاخره عشقتان که از خودتان مهم تر است اذیت شده پس می شود درد خودتان ضربدر 2
بعد دیگر در حالکیه عاشق بیشتر از حتی عشقش خودش را ادب کرده و در واقع قول داده دیگر غلطی نکند که مبادا از چشمای قشنگ عشقش (که قشنگی سلیقه ای است) بیفتد و میتوان گفت له گشته، عشقش برمگیردد یک لبخند کج و کوله تحویلش میدهد و یک جان بی رحمانه در جواب اسمش میگوید و بعد شما می شوید خوشبخت ترین دختر روی زمین و حتی حس میکنید تا وقتی دنیا تمام شود میخواهید زندگی کنید و " دوست دارم زندگی رو" هی بزنید از اول پلی بشود و سرتان را با ریتمش تکان دهید
در اینجا عشقتان از ترامادول هم قوی تر عمل می کند و طوری درد را در لحظه خفه میکند که خود وجودیت درد با آن همه برو و بیا اش زیر سوال میرود و پرچم سفیدش را بالا میاورد. پزشکان همچنان در عجبند و من به شما قول میدهم همیشه در عجب بمانند
#عشق_چیز_خطرناکی_است
قسمت #1
:pill: